Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2015

madsounds
5356 4680 350
Reposted bygabryniaSkydelanilovegreen

April 01 2015

madsounds
2211 9020 350
Reposted fromfelicka felicka viareperkusje reperkusje

March 31 2015

madsounds
9907 08bb 350

March 27 2015

madsounds
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo vialentilka lentilka
madsounds
4938 2477 350
Reposted fromdailylife dailylife vialentilka lentilka

March 17 2015

madsounds
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę?
— Tove Jansson
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko

March 15 2015

madsounds
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
madsounds
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
madsounds
Dzisiaj czuję się dużo bardziej chujowo, ale nie mam ochoty dzielić się tą chujowością z innymi. Dlatego, że to jest potem wykorzystywane przeciwko mnie. Nie chcę funkcjonować jak tarcza strzelnicza. Nie chcę pokazywać, że dziesiątkę mam w okolicach serca. Wcale nie trzeba strzelać w głowę, żeby mnie zabić.
— Jan Jakub Kolski
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel viaoutline outline
1534 c926 350
Reposted fromSaturnine Saturnine viaoutline outline

March 08 2015

madsounds
8054 91f1 350
Reposted bySkydelanohmydeerkarolinnaa

February 17 2015

madsounds
6506 4d0e 350
Reposted fromkix kix viaMadsentropiahigh Madsentropiahigh

February 13 2015

madsounds
6383 bc11 350
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasmutnazupa smutnazupa
madsounds
1551 b8ef 350
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

January 12 2015

January 07 2015

madsounds

January 06 2015

madsounds
9314 f8ad 350
Reposted fromiblameyou iblameyou viaoutline outline

December 30 2014

madsounds
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź w wywiadzie dla Zwierciadła.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vialentilka lentilka

December 23 2014

madsounds
3635 c31b 350
Reposted frombrianmay brianmay vialentilka lentilka

December 01 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl